ArmBarca.com - ՖԱ «Բարսելոնայի» հայալեզու ֆան-կայք

Հանդիպումներ

Նախորդ հանդիպում
19 Հուլիսի, 2014թ
Ռեկրետիվո-Բարսելոնա
0-1

Կոլումբիանո, Անդալուսիա

Հաջորդ հանդիպում
2 Օգոստոսի, 2014թ
Նիցցա-Բարսելոնա
23:45

Ալլիանս Ռիվեյրա, Նիցցա

You are exploring the mobile version of the FC Barcelona website. This version is not yet accessibility-certified and you may encounter certain difficulties when using it.

Try viewing the site from a computer or, if you are already doing so, maximise the window to load the desktop version, which is certified, and refresh the page. If you are using a small-screen laptop, it is possible that due to resolution issues, even when you maximise the window, you will not be able to access the desktop version.

We apologise for any inconvenience.

ArmBarca.com - ՖԱ «Բարսելոնայի» հայալեզու ֆան-կայք

Ավելին քան ակումբ

Բարի գալուստ ArmBarca.com - ՖԱ «Բարսելոնայի» հայալեզու ֆան-կայք. Կայքում կարող եք գրանցվել և մուտք գործել որպես գրանցված օգտվող: Գրանցվել/Մուտք գործել